Uvjeti korištenja

Infopunkt.tv omogućava registriranim korisnicima pristup pregledu isječcima vijesti, video snimkama, digitalnom i audio zvuku, informacijama, linkovima i drugim sadržajima koji su napravljeni i/ili su u vlasništvu Infopunkt.tv-a ili drugih proizvođača sadržaja.

Neograničen pristup sadržajima omogućen je samo registriranim korisnicima/pretplatnicima koji ih mogu koristiti u skladu s uvjetima korištenja i svim ostalim uvjetima koji mogu biti posebno specificirani za pojedini sadržaj. Upotreba srodnih internet stranica može također biti podložna uvjetima korištenja i/ili pravilniku o zaštiti privatnosti Infopunkt.tv partnera za tu stranicu i svaki je korisnik dužan proučiti i prihvatiti bilo koji takav dodatan uvjet korištenja.

Uvjeti za pristup korisnika

Registracija na Infopunkt.tv-u namijenjena je novinarima i nezavisnim producentima medijskog materijala koji žele upotrijebiti sadržaj u svojim medijskim proizvodima, te profesionalcima u službama za odnose javnošću. Međutim, Infopunkt.tv omogućava pristup drugim strankama ako procijeni da je on primjeren.

Ako koristite Infopunkt.tv u ime takve organizacije ili subjekta, imate pravnu odgovornost prihvaćanja uvjeta korištenja koji se primjenjuju na sav preuzet sadržaj korišten od strane te organizacije. Svaki korisnik prihvaća dati Infopunkt.tv-u točne i potpune registracijske podatke.

Korisnici su dužni dati najnovije informacije prilikom registracije. Korisnici su dužni osigurati tajnost svoje lozinke i korisničkog računa i svaki korisnik je u potpunosti odgovoran za sve aktivnosti koje se dogode pod njegovim korisničkim računom. Ako dođe do neovlaštene uporabe lozinke ili korisničkog računa dužni ste odmah obavijestiti Infopunkt.tv i odmah promijeniti svoju lozinku. Infopunkt.tv nije namijenjen maloljetnim osobama.

Dopuštena uporaba Sadržaja

Sadržaji su dostupni za korištenje uz registraciju i pretplatu prema pretplatničkom ugovoru, dok su besplatni sadržaji posebno označeni i mogu se koristiti neograničeno samo uz registraciju.

Izabrani Sadržaj može se

(A) reproducirati u cijelosti ili djelomično, od strane Korisnika isključivo za upotrebu u Korisnikovim montiranim prilozima i

(B) odašiljati, distribuirati, javno izvoditi i prikazivati bilo gdje na svijetu kao Korisnikov montirani sadržaj putem Interneta, satelita ili drugim sredstvima distribucije (već poznatim ili naknadno razvijenim), uključujući televizijsko emitiranje, kabelsko emitiranje, objavljivanje na Internetu, prikaz u Web sadržajima, radio, tisak ili drugi sustavi distribucije informacija. Sadržaj koji nije uklopljen u Korisnikove montirane priloge ne može se spremiti u bilo kakvu privremenu ili trajnu elektroničku bazu podataka za buduću upotrebu ili u neku drugu svrhu osim ako to nije dogovoreno s Infopunkt.tv-om, međutim montirani prilozi u koje je uklopljen Sadržaj mogu biti spremljeni kao dio uobičajenog procesa arhiviranja. Sadržaj se ne može koristiti za promociju ili reklamiranje bilo kojeg proizvoda ili usluge različite od montiranog priloga u koji je Sadržaj uklopljen. Korisnikova prava na korištenje Infopunkt.tv portala i/ili Sadržaja je neprenosivo i ne može biti preprodano, razmijenjeno ili drukčije prenošeno, ali Sadržaj može biti prenesen kao dio normalne distribucije montiranog priloga. Modeli oslobađanja ili razrješavanja prava ne mogu biti dobiveni za bilo koji Sadržaj osim ako to nije određeno u konkretnom Popisu Sadržaja.

Korištenje Sadržaja na bilo koji način različit od izričito dopuštenog zahtjeva prethodno pismeno dopuštenje Infopunkt.tv-a.

Svaki nabavljač Sadržaja zadržava sva prava, naslove i interese u i prema svojem Sadržaju. Copyright i intelektualno vlasništvo sadržano u Sadržaju ne može se poništiti. Slažete se da dodate priznanje nabavljaču Sadržaja, ako je to zahtijevano od strane nabavljača Sadržaja kao što je to naznačeno u Popisu Sadržaja.

Zaštita autorskih prava

Ako uočite da je bilo koja informacija ili sadržaj na ovoj stranici korišten na nedopušteni način dolazi do povrede autorskog prava te Vas molimo da nas na vrijeme obavijestite pismenim putem koji mora sadržavati:

- elektronički ili fizički potpis osobe autorizirane da djeluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koji je navodno prekršen

- identifikacija djela čiji je integritet navodno prekršen

- opis mjesta na kojem se nalazi materijal za koji tvrdite da su mu prekršena autorska prava

- adresa, telefonski broj i e-mail

- vaša izjava o nedopuštenom korištenju materijala, tj. dokaz da treća osoba koja je upotrijebila materijal nema na to pravo dano od autora, agenta ili odvjetnika osobe s autorskim pravom

izjava, koja će se smatrati pravovaljanim dokumentom u slučaju parnice, u kojoj izjavljujete da su vaši navodi ispravni i precizni i da ste vi vlasnik autorskih prava ili da imate ovlaštenje djelovati u ime vlasnika autorskih prava